Oving & District Villages Cup
 
 
2 November, 2015 15:10

 

SEASON 2008/09
FIRST ROUND
Quainton      V   Bye
Wing   V   Bye
Oving   V   Bye
Aston Clinton   V   Bye
Wingrave V Bye
Steeple Claydon 8 V 0 Long Marston
Stewkley V Bye
Long Crendon V Bye
QUARTER FINALS
Oving 0 V 2 Quainton
Wing 3 V 0 Long Crendon
Stewkley 3 V 4 Wingrave
Steeple Claydon H V - Aston Clinton
Aston Clinton withdrew from the competition
SEMI FINALS
Wing 0 V 7 Steeple Claydon
Quainton 0 V 8 Wingrave
FINAL
Wingrave 2 V 1 Steeple Claydon

© Oving & District Villages Cup 2010. All Rights Reserved